تبلیغات
لوله پلی اتیلن - صرفه جویی در نصب و راه اندازی محافظ کابل لوله پلی اتیلنی

محافظ کابل لوله پلی اتیلنی محافظ کابل لوله پلی اتیلنی انتخابی مناسب برای تمام روش های نصب و راه اندازی کابل و کانال می باشد، از جمله آنها میتوان به حفر شیار قرارگیری لوله، شیارمستقیم، نصب و راه اندازی مسیرهای اصلی موجود (کشیدن لوله حفاظ، خط قالب و ترکیدگی لوله) اشاره کرد. این نوع لوله درطول چندین هزار پا تولید می شود, ونیازی به خمش های تولید شده ندارد و می تواند به سادگی در اطراف موانع پیش بینی نشده در زمین یا در کانال های موجود کار گذاشته شود. چند اتصال مورد نیاز نیزمی تواند از طریق چند روش پوشش داده شود. 

با توجه به ضریب پایین اصطکاک در لوله پلی اتیلن ، کابل می تواند در کانال طی مسافت های طولانی و با سرعت های سریع کشیده و یا کارگذاشته شود. محصولات لوله حفاظ پلی اتیلن ویژه ، از جمله کابل در مجرا (CIC) از پیش نصب شده نیز می توانند با نصب و راه اندازی ساده در زمان و نیروی کار صرفه جویی کند.


آخرین پست ها