تبلیغات
لوله پلی اتیلن - مقایسه بهره‌برداری لوله‌های کاروگیت دو جداره پلی اتیلن نسبت به لوله‌های بتنی

لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن از لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن نظر انجام عملیات ترمیمی و مقاومت در برابر جابجایی های زمین دارای مزایای بسیاری نسبت به لوله های بتنی هستند ، این عامل عمر مفید شبکه های اجرا شده با لوله های پلی اتیلن را افزایش داده و دوره طرح را افزایش داده و نیاز به اصلاح شبکه را به تاخیر می اندازد و اصولاً نیاز به اصلاح شبکه های فرعی و خطوط اصلی را بسیار نادر ساخته و اصلاح خطوط انتقال را وابسته به توسعه های مجاور در بلند مدت می نماید در حالیکه در لوله های بتنی ، عمر لوله نیز در این پارامتر تاثیر مستقیم دارد .

- امکان ایجاد انشعابات و اتصالات پس از اجرا و در طول بهره برداری در لوله های کاروگیت بیشتر ،ارزانتر و سهل تر می باشد .

- در لوله‌ کاروگیت امکان جویده شدن توسط حیوانات موذی زیرخاکی وجود داشته که عمدتاً در محل عبور این لوله ها از آبراهه ها ، مجاری فاضلاب و جمع آوری آبهای سنتی است . که به ندرت اتفاق افتاده و درصورت بروز نیز با تمهیداتی چون پوشش اطراف لوله در این مقاطع با مصالح آهکی قابل پیشگیری است .


آخرین پست ها