تبلیغات
لوله پلی اتیلن - کاربرد لوله کاروگیت پلی اتیلن

لوله های کاروگیت پلی اتیلن دوجداره به دلیل استحکام لایه داخلی و خارجی و مقاومت بالا در محیط های با خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت دارای خواص مهندسی مناسب بوده و لذا کاربردهای متنوعی پیدا کرده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1 .شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی

2.شبکه های جمع آوری آبهای سطحی درشهرها و مناطق صنعتی و کشاورزی

3.شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی

4.انتقال مایعات صنعتی اسیدها ،بازها، نمک ها، و غیره... بصورت ثقلی

5.مخزن ذخیره مواد و مایعات

6.قالب مستمر در پل های کوچک

7.مقسم آبلوله کاروگیت

8.کاربردبعنوان سیفون آب درجاده ها و رودخانه ها

9.معابر آدم رو

نکته ای که می بایستی همواره در مباحث عمر مفید لوله کاروگیت پلی اتیلن بدان توجه نمود ، کیفیت تولید و نحوه نصب و کارگذاری آن می باشد. تمامی سازه های مدفون در خاک به نوعی بخشی از ساختار خاک محسوب شده و لذا نیروهای وارد شده را با برهمکنشی که با یکدیگر دارند، تحمل می نمایند. در نتیجه نصب لوله کاروگیت پلی اتیلن بدون دقت لازم می تواند باعث عملکرد ضعیف آن در بستر خاک شود


آخرین پست ها