تبلیغات
لوله پلی اتیلن - روش محاسبه میزان خمش لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن به دلیل انعطاف بسیار بالا راه حل ایده آلی برای حل بسیاری از موارد نصب و اجرا است که در غیر اینصورت حل آنها مشکل می‌باشد و از این طریق نصب و اجرا بسیار سریعتر و ارزانتر صورت می‌پذیرد .

 در محاسبه شعاع خمش مجاز لوله های پلی اتیلن دو وضعیت در ارتباط با نسبت قطر به ضخامت مورد توجه قرار می گیرد :

  1.  25 ≤ ø / thick که برای فشار های 5/2 و 2/3 و 4 مناسب می باشد.
  2.  25 > ø / thick که برای فشارهای 6 و 10 و 16 مناسب است.

لوله های فاضلابی معمولاً از دسته اول می باشند که شعاع خمش آنها برای آب 20 درجه از فرمول A یا B ذیل محاسبه می شود: فرمول محاسب

RPF =  شعاع خمش      (mm)

ØT  =  قطر خارجی لوله  (mm)

PN  =  فشار اسمی لوله (bar)

S    =  ضخامت لوله       (mm) 


ملاحظات : فرمول B مطمئن تر است.

جدول محاسبه

در مورد وضعیت 2 که لوله های تحت فشار می باشد بهتر است که تغییر طول ε لایه خارجی لوله که نباید از 2% بیشتر باشد محاسبه شود و حدوداً شعاع خمش Rε را بدهد.

فرمول محاسب  = شعاع خمش       (mm)

ØT = قطر خارجی لوله   (mm)

ε   = کشیدگی طول      ( % ) آخرین پست ها