تبلیغات
لوله پلی اتیلن - افت فشار در لوله های مستقیم
یکشنبه 28 آبان 1391  03:09 ب.ظ

هدف آزمایش :

 هدف از این آزمایش بررسی روابط بنیادین مقاومت اصطکاکی جریان بر حسب نوع آن آشفته یا آرام(لایه ای)  بوده که با استفاده از تغییرات سرعت جریان و تغییرات افت فشار به کمک روابط وابسته می توان مقاومت اصطکاکی و برای جریان آرام ، ویسکوزیته و ضریب اصطکاک را بدست آورد.

تئوری آزمایش :

 گرادیان هیدرولیکی عبارتست از تغییرات هد جریان (افت فشار جریان به واحد وزن آن ) نسبت به واحد طول لوله ای که در آن این افت رخ می دهد . 

فرمول1

 در جریان آرام گرادیان هیدرولیکی متناسب با سرعت جریان بوده و در جریان آشفته متناسب است با سرعت به توان عددی ما بین 1.7 تا 2 ، مقدار این توان به عدد رینولدز و زبری جداره بستگی دارد. رابطه گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان ، در جریان های آرام به شکل مقابل نوشته می شود :

فرمول2

با کمی تغییرات رابطه قبل به صورت روبرو در می آید :

فرمول3

  ضریب اصطکاک را f می نامیم و در محاسبات کلی برای محاسبه گرادیان هیدرولیکی در جریان های آشفته از رابطه دارسی وایسباخ استفاده می کنیم .
                             

فرمول4برای محاسبه ضریب اصطکاک در جریان آشفته از دو راه معمول بهره می بریم .

1. حالت متداول:


            رابطه کلبروک

فرومول5


2. اگر عدد رینولدز بین 3000 تا 100000 باشد و لوله صاف باشد :
         

   رابطه بلزیوس

 

فرمول6

در عمل گرادیان هیدرولیکی را بر حسب سرعت بصورت روبرو نمایش می دهند:

فرمول7

توضیح  اینکه n و k برای یک جریان و لوله معین ثابت می باشند.

متن کامل را از اینجا دانلود نمائید.


آخرین پست ها