تبلیغات
لوله پلی اتیلن - استاندارد لوله پلی اتیلن ایران

استاندارد 1331 برای لوله های فشار اسمی‌ از 2/3 تا 20 بار و قطر خارجی‌ اسمی‌ 16 تا 1600 میلی متر است كه‌ برای‌ آبرسانی تحت‌ فشار در محدوده‌ دمایی‌ بین‌ صفر تا 70 درجه‌ سلسیوس  به كار می رود . 


آخرین پست ها