تبلیغات
لوله پلی اتیلن - اندازه گیری دمای زیرین خاک
سه شنبه 30 آبان 1391  04:40 ب.ظ

اندازه گیری دمای زیر زمین آسانتر از محاسبه دمای سطح آن می باشد .
ممکن است اعتقاد داشته باشید یا نه اما دمای زمین با تغییر عمق خاک متغیر است :


• تغییرات اندکی در سطح یک متر دیده می شود .
• وقتی عمق خاک از 10 متر بیشتر می شود میزان این تغییرات بسیار کم خواهد شد .
• در عمق های بیشتر از 10 متر تغییرات دما در یک بازه زمانه یکساله بررسی می شود .
دمای زمین بسیار وابسته به عوامل زیر است :
• عرض جغرافیائی
• فصل
• تابش نو خورشید بر سطح زمین
• بافت خاک
• حجم رطوبت موجود در خاک
• جنس پوشش زمین
• وضعیت آب و هوا


مشخصات دمائی خاک


به منظور تعیین دمای پوسته خاک مهم است که بدانیم چه مقدار گرما از بالا و پائین منتقل می شود و نکته مهمتر اینکه انتقال حرارت در خاک بصورت رسانائی منتقل می شود .
پس سرعت جریان گرما در هر عمقی از خاک با این فرمول محاسبه می شود :

معادله 1 
 

معادله1


که در این فرمول Kg ضریب پخش دمائی خاک عنوان می شود .

نکته مهم
با استفاده از قانوان دوم ترمودینامیک نشان داده می شود که معادله وابسته بروی دمای خاک با فرمول زیر محاسبه می شود:

معادله 2 

معادله2

 Cg ظرفیت حرارتی خاک است .


از ترکیب معادله 1 و 2  نتیجه می شود :

معادله3


 ضریب پخش دمائی 


• وضعیت مرزی مشخص داده شده است که این فرمول با داشتن دمای خاک در سطوح مختلف از توابع از زمان حل می‌شود.

متن کامل را از اینجا دانلود نمائید.


آخرین پست ها