تبلیغات
لوله پلی اتیلن - مقایسه و برتری لوله‌های پلی اتیلن HDPE نسبت به لوله‌های GRP

از مقایسه ویژگی های ساختاری و عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت لوله های GRP و لوله پلی‌اتیلن فشرده (HDPE High Density Poly Ethylene ) و نیز مقایسه اسـتانداردهای AWWA در هر مورد ( AWWA C950 برای لوله GRP و AWWA C906 برای لوله پلی‌اتیلن) و همچنین آزمایشات عملی انجام شده انستیتو مواد مركب ساختاری (SCI)  Structural Composites Incو آزمایشگاه مهندسی پلاستیك و انیسیتو پلاستیک پایپ  كه همگی مراكز تحقیقاتی ایالات متحده می‌باشند، نتایجی استنباط گردیده كه در زیر می‌آید.  
جهت مقایسه منطقی در آزمایشات از مطلوب‌ترین جنس پلی‌اتیلن فشرده یعنی نوع PE 100 به تصریح استاندارد AWWA C906 استفاده شده است. همچنین لوله‌های سایز 150 و 600 میلیمتر در هر دسته مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

1- استحكام كششی 

استحكام كششی لوله پلی اتیلن حدودا بیش از 24 برابر لوله GRP می باشد (شكل ١) 
 برخلاف لوله GRP، لوله‌های پلی‌اتیلن در مقادیر تنش كششی دچار خزش می‌شوند.در اینگونه موارد لوله GRPاز خود رفتار داکتیل نشان می دهد و می شکند . 
هنگام كاهش سرعت بارگذاری روی لوله پلی‌اتیلن، یا هنگامی كه لوله تحت بار ثابت برای مدت زمان طولانی قرار می گیرد، مولكول‌ها فرصت جداشدن و آزاد شدن از یكدیگر را دارند كه این امر باعث تقلیل تنش مورد نیاز برای تغییر شكل و جلوگیری از عدم شکست می شود که دامنه کاربرد آن را برای اجرای پروژه های زیرزمینی با ریسک جابجائی زمین و یا ناصاف بودن آن ساده تر و کاربردی تر می نماید .

جدول1


  

2- مقاومت فشاری 

 
 مقاومت در مقابل فشار هیدرواستاتیك تركیدگی لوله پلی اتیلن بسیار بیشتر از لوله GRP است. (شكل 3).مستقیم‌ترین روش جهت اندازه‌گیری مقاومت لوله مقابل فشار، تست هیدرواستاتیك است. تمامی لوله‌های پلی اتیلن كه تا مرحله شكست تحت فشار قرار گرفتند فقط دچار ترك به طول ٣٧ تا ١٠٠ سانتیمتر شدند درحالی كه تمامی لوله‌های GRP در این فشار می شکنند .

جدول2


 
افزایش دائمی قطر نمونه‌های پلی‌اتیلن پس از آزادشدن فشار داخلی و پایان تست در جدول 1 آمده است. لوله های پلی اتیلن می تواند تا فشار 10mpa  را تحمل نماید و در برابر تغییرات زمین شناسی و زلزله بسیار مقاوم می باشد .ولی لوله های GRP در بربر این تغییرات بسیار شکننده هستند .

جدول3


 
هیچ لوله GRP  تولید نشده است كه قادر به تحمل فشار اسمی به بزرگی فشار اسمی قابل تحمل توسط لوله پلی اتیلن باشد.

متن کامل را از اینجا مطالعه نمائید.


نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها