تبلیغات
لوله پلی اتیلن - نکاتی در مورد نصب لوله‌های کاروگیت پلی اتیلن

حمل به داخل  ترانشه : در کارگذاری لوله های پلی اتیلن دوجداره داخل ترانشه حتماً باید لوله های پلی اتیلن را با استفاده از تجهیزات مناسب به داخل ترانشه  انتقال داد و از پرتاب کردن لوله های پلی اتیلن به داخل ترانشه خودداری نمود. دقت شود که لوله در هنگام انتقال داخل ترانشه بر روی لبه قرار نگیرد. زیرا وزن لوله باعث تغییر شکل در لبه آن شده و اتصال لوله ها را به هم دچار مشکل می نماید.

شناوری : باتوجه به اینکه وزن پلی اتیلن از آب سبکتر می باشد و همچنین پروفیلهای لوله های دوجداره خالیست لذا در صورتیکه آب داخل ترانشه باشد لوله ها بر روی آن شناور خواهند شد. لذا باید لوله ها را با استفاده از ابزار مناسب از بالا و در قسمت تاج مهار نمود.

اختلاف دما : در شرایط کارگاه ممکن است بعضی لوله ها داخل ترانشه یا در قسمت سایه بوده و بعضی از آنها در آفتاب قرار گرفته باشند.  این تغییرات شرایط گاهی اختلاف دمایی بیش از 20 تا 30 درجه سانتیگراد را بدنبال خواهد داشت. لذا دقت شود که لوله های پلی اتیلن در شرایط مشابهی نگهداری شوند تا هنگام  نصب کاملاً هم  دما باشند در غیر اینصورت پس از نصب و بعد از گذشت مدت زمانی لوله ها از قسمت اتصالات دچار نشت شده و یا نصب اتصالات دچار مشکل خواهد شد. 


آخرین پست ها